Remarkable similarity in body mass of a secondary hyperparasitoid Lysibia nana and its primary parasitoid host Cotesia glomerata emerging from cocoons of a comparable size

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Remarkable similarity in body mass of a secondary hyperparasitoid Lysibia nana and its primary parasitoid host Cotesia glomerata emerging from cocoons of a comparable size'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds