Remarks on the halophyte Centaurium littorale

A.H.J. Freijsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)208-217
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume67
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit