Remarks on the present status of limnology in India based mainly on the Indian publications in hydrobiologia, and suggestions for future approach

R.D. Gulati, G. Würtz-Schulz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  14 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)211-222
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit