Remembered but unused: The accessory items in working memory that do not guide attention.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1081-1091
TijdschriftJournal of Cognitive Neuroscience
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit