Remembering Manfred Bonitz (7.3.1931 - 14.8.2012) on the first anniversary of his death.

M. Bonitz, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-128
Aantal pagina's8
TijdschriftScientometrics
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit