Remote sensing en waterkwaliteit: een helder beeld

A.G. Dekker, L. Van Liere, E. Seyhan, T.J. Malthus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)86-90
  TijdschriftGea
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit