Renin, prorenin and immunoreactive renin in vitreous fluid from eyes with and without diabetic retinopathy

A.H.J. Danser, M.A. van den Dorpel, J. Deinum, F.H.M. Derkx, A.A.M. Franken, E. Peperkamp, P.T.V.M. de Jong, M.A.D.H. Schalekamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

518 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-167
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume68
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit