Rentmeesters in multicultiland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)368-369
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume87
Nummer van het tijdschrift4360
StatusGepubliceerd - jun 2002

Citeer dit