Reordering the music industry: when digital platforms restructure industry ecosystems

Katharina Cepa, Amber Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reordering the music industry: when digital platforms restructure industry ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics