Repairing organs: lessons from intestine and liver

Helmuth Gehart, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Repairing organs: lessons from intestine and liver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences