Reparative inflammation takes charge of tissue regeneration

Michael Karin, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

468 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reparative inflammation takes charge of tissue regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences