Repertoire and evolution of miRNA genes in four divergent nematode species.

E. de Wit, S.E.V. Linsen, E. Cuppen, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Repertoire and evolution of miRNA genes in four divergent nematode species.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences