Replaying Today’s Wars? A Study of the Conceptualization of Post-1989 Conflict in Digital "War" Games

Pieter Van den Heede, Kees Ribbens, Jansz Jeroen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Replaying Today’s Wars? A Study of the Conceptualization of Post-1989 Conflict in Digital "War" Games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences