Replicated high-density genetic maps of two great tit populations reveal fine-scale genomic departures from sex-equal recombination rates

K. Van Oers, A.W. Santure, I. de Cauwer, N.E.M. Van Bers, R.P.M.A. Crooijmans, B.C. Sheldon, M.E. Visser, J. Slate, M.A.M. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

193 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Replicated high-density genetic maps of two great tit populations reveal fine-scale genomic departures from sex-equal recombination rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences