Repliek: de Nederlandse morfologie in het Taalportaal.

T. van der Wouden, G.E. Booij, Jenny Audring

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageReply: the Dutch morphology in the Taalportaal
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)185-189
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit