Reply: Spontaneous versus deliberate vicarious representations: different routes to empathy in psychopathy and autism

C. Keysers, Harma Meffert, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e273
TijdschriftBrain: a journal of neurology
Volume137
Nummer van het tijdschriftPt 4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2014

Citeer dit