Reply to 'Can neocortical feedback alter the sign of plasticity?'

Pieter R Roelfsema, Anthony J D G Holtmaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-638
TijdschriftNature Reviews Neuroscience
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit