Reply to comment by Van de Ven et al. on our paper "Crop yield gap and stability in conventional and organic systems"

M. Schrama (Co-auteur), J. J. de Haan, M. Kroonen, H. Verstegen, W. H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-86
TijdschriftAgriculture, Ecosystems and Environment
Volume267
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2018

Citeer dit