Reply to: More evidence is needed to show that heritability and selection are not associated

Jip J. C. Ramakers (Co-auteur), Antica Culina, Marcel E. Visser, Phillip Gienapp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1408(2019)
Pagina's (van-tot)1408
TijdschriftNature Ecology and Evolution
Volume3
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit