Reply to Veresoglou: Overdependence on "significance" testing in biology

Thomas W. Crowther, Daniel S. Maynard, Stephen M. Thomas, Petr Baldrian, Kristofer Covey, Serita D. Frey, Linda T. A. van Diepen, Mark A. Bradford

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E5114-E5114
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume112
Nummer van het tijdschrift37
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 sep. 2015

Citeer dit