Report on the inaugural workshop of the RSA Research Network on Regional Economic and Policy History

A.M. Molema, Silke Reeploeg, Martin Aberg, Arno van der Zwet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-30
  TijdschriftRegions
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2017

  Citeer dit