Report on the Second Workshop of the RSA Research Network on Regional Economic and Policy History: “Cross-border regions & inter-regional policy transfer in the past, present & future,” 29–30th June 2017, Center for Policy Studies, Central European University, Budapest

A.M. Molema, Michael Parrish, S. Svensson, Silke Reeploeg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-32
  TijdschriftRegions
  Volume308
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2017

  Citeer dit