Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: Materials for a comprehensive history of politics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-15
Tijdschrift Parliaments, Estates & Representation
Volume29
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit