'Representeerende het volk van Nederland': Politieke vertegenwoordiging in Verlichting en Revolutie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-11
TijdschriftKleio
Volume54
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit