Representing Multiple Observed Actions in the Motor System

Emiel Cracco, Christian Keysers, Amanda Clauwaert, Marcel Brass

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Representing Multiple Observed Actions in the Motor System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences