Reproducing the Firm: Routines, Networks, and Identity

Wilfred Dolfsma, Liza Chong-Simandjuntak, Amber Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-304
TijdschriftJOURNAL OF ECONOMIC ISSUES
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit