Reproduction and Offspring Sex Ratios Differ Markedly among Closely Related Hyperparasitoids Living in the Same Microhabitats

Jeffrey A. Harvey (Co-auteur), Lucas de Haan, Oriol Verdeny-Vilalta, Bertanne Visser, Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproduction and Offspring Sex Ratios Differ Markedly among Closely Related Hyperparasitoids Living in the Same Microhabitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences