Reproductive Microbiomes and the Sexual Transmission of Beneficial Microbes: Reply to Lombardo et al.

Melissah Rowe (Co-auteur), Liisa Veerus, Pål Trosvik, Angus Buckling, Tommaso Pizzari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)964-965
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volume35
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit