Repulsive guidance molecule a (RGMa) induces neuropathological and behavioral changes that closely resemble Parkinson's disease

J A Korecka, E B Moloney, R Eggers, B Hobo, S Scheffer, N Ras-Verloop, R Jeroen Pasterkamp, D F Swaab, A B Smit, Ronald E van Kesteren, K Bossers, J Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Repulsive guidance molecule a (RGMa) induces neuropathological and behavioral changes that closely resemble Parkinson's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences