‘Repurposing Institutions: Trust Offices and the Dutch Financial System, 1690s–2000s

Joost Jonker, Ailsa Röell, Gerarda Westerhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit