Requirement of the Caenorhabditis elegans RapGEF pxf-1 and rap-1 for epithelial integrity

W. Pellis-van Berkel, M.H. Verheijen, E. Cuppen, M. Asahina, J. de Rooij, G. Jansen, R. Plasterk, J.L. Bos, F.J. Zwartkruis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Requirement of the Caenorhabditis elegans RapGEF pxf-1 and rap-1 for epithelial integrity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences