Research at the Delta Institute for Hydrobiological Research

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-28
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume57
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit