Research data management - An overview of recent developments in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperProfessioneel

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - apr 2017

Citeer dit