Research into the characteristics of C3 and C4 plants in Ceratophyllum demersum L.

J.T. Meulemans, E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-199
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit