Research on grapevine diseases

G. Holz, P.W. Crous, M. Gütschow, A. Volkmann, M. Groenewald, F. Halleen, L. Mostert, P.H. Fourie, C. Fredericks, D. Du Preez

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2004

    Citeer dit