Research programmes with a mission: Lessons for challenge-driven innovation policy

Vertaalde titel van de bijdrage: Onderzoeksprogramma's met een missie: over lessen voor opgavegericht innovatiebeleid

Laurens Hessels, Leonie van Drooge, Jos van den Broek, Isabelle van Elzakker

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

27 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageOnderzoeksprogramma's met een missie: over lessen voor opgavegericht innovatiebeleid
Originele taal-2Engels
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's65
StatusGepubliceerd - 22 mrt. 2022

Publicatie series

Naam
UitgeverijRathenau Institute

Citeer dit