Residence times of contaminants in a lake-canal system: a delta case study in the SW-Netherlands

E.M. Van de Vrie, E.K. Duursma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-188
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift2-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit