Resinsje [Review of: IJ. Botke (2002) Boer en heer. ‘De Groninger boer’ 1760-1960]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)158-161
TijdschriftIt Beaken
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit