Verzet als voorbeeld

Frank Vree, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

This article was written on request of the National Committee 4 & 5 May, that organizes the national celebrations regarding WW II. The article addresses the question whether or not we may learn something from the history of resistance movements during world war II.
Vertaalde titel van de bijdrageResistance as source of inspiration
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftOnderzoek Uitgelicht
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verzet als voorbeeld'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit