Resistance breeding of common bean shapes the physiology of the rhizosphere microbiome

Lucas William Mendes (Co-auteur), Miriam Gonçalves De Chaves, Mariley de Cássia da Fonseca, Rodrigo Mendes, Jos M Raaijmakers, Siu Mui Tsai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance breeding of common bean shapes the physiology of the rhizosphere microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences