Resolving land conflicts in Indonesia

W. Berenschot, Afrizal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)561–574
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume176
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit