Resolving the Phoma enigma

Q. Chen, J.R. Jiang, G.Z. Zhang, L. Cai, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving the Phoma enigma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences