Resolving the Phoma enigma

Q. Chen, J.R. Jiang, G.Z. Zhang, L. Cai, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  325 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving the Phoma enigma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences