Resolving the phylogenetic placement of Porobeltraniella and allied genera in the Beltraniaceae

Kunhiraman C. Rajeshkumar, Pedro W. Crous, Johannes Z. Groenewald, Keith A. Seifert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving the phylogenetic placement of Porobeltraniella and allied genera in the Beltraniaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology