Resolving the polyphyletic nature of Pyricularia (Pyriculariaceae)

S Klaubauf, D Tharreau, E Fournier, J Z Groenewald, P W Crous, R P de Vries, M-H Lebrun

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving the polyphyletic nature of Pyricularia (Pyriculariaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences