Resolving the polyphyletic nature of Pyricularia (Pyriculariaceae)

S Klaubauf, D Tharreau, E Fournier, J Z Groenewald, P W Crous, R P de Vries, M-H Lebrun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  181 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving the polyphyletic nature of Pyricularia (Pyriculariaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences