Resource partitioning and niche shifts of bream (Abramis brama) and eel (Anguilla aguilla) mediated by predation of smelt (Osmerus eperlanus) on Daphnia hyalina

E.H.R.R. Lammens, H.W. De Nie, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1342-1351
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit