Respiration in relation to reserve substances in the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum L.

E.P.H. Best, A.K. Van der Werf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-246
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit