Response by Gerry Van Klinken, Debate: Gerry Van Klinken, the Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town, 1930s–1980s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-109
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume171
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit