Response of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by white and green, but not red light

K. Spoelstra (Co-auteur), Roy H. A. van Grunsven, J.J.C. Ramakers, Kim B. Ferguson, Thomas Raap, Maurice Donners, Elmar M. Veenendaal, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by white and green, but not red light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences