Response of boreal lakes to changing wind strength: Coherent physical changes across two large lakes but varying effects on primary producers over the 20th century

K.E. Strock (Co-auteur), J.E. Saros, S. McGowan, M.B. Edlund, D.R. Engstrom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response of boreal lakes to changing wind strength: Coherent physical changes across two large lakes but varying effects on primary producers over the 20th century'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences