Response of macrozoobenthos to a temporal lowering of chlorinity: a large-scale field experiment in the Dutch Delta area

J. Coosen, R.J. Leewis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-150
  TijdschriftWater Science and Technology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit